รูปร่าง

ไขมันส่วนเกิน
รักแร้ขาวใส
ปัญหาหนังไก่
เหงื่อออกรักแร้
กลิ่นตัว
มือเท้า เหงื่ออก
น่องขาเรียว
ปานบนลำตัว
ผิวขาวใส
ทั่วเรือนร่าง

Copyright © The Medice Clinic, All Right Reserved.

The Medice Clinic
The Medice Clinic
medice_clinic
@themediceclinic