รูปร่าง

มือเท้า เหงื่อออกมาก

มือเท้า เหงื่อออกมาก

เหงื่อออกรักแร้

เหงื่อออกรักแร้

ไขมันส่วนเกิน

ไขมันส่วนเกิน

Describe your image.

รักแร้ขาว

รักแร้ขาว

Describe your image.

ปัญหาหนังไก่

ปัญหาหนังไก่

Describe your image.

น่องขาเรียว

น่องขาเรียว

Moles

Moles

Describe your image.

Life's Beautiful

Life's Beautiful

Describe your image.

ไขมันส่วนเกิน
รักแร้ขาวใส
ปัญหาหนังไก่
เหงื่อออกรักแร้
กลิ่นตัว
มือเท้า เหงื่ออก
น่องขาเรียว
ปานบนลำตัว
ผิวขาวใส
ทั่วเรือนร่าง